naar inhoud

Burgerloket

Welkom aan het digitale loket van de dienst Burgerzaken!

Voor een groot aantal bewijzen, attesten of formulieren hoef je je niet langer naar het gemeentehuis te begeven. Die kan je met je elektronische identiteitskaart makkelijk zelf van thuis uit aanvragen. Weinig later krijg je via de post de gevraagde documenten in de brievenbus. Binnenkort wil de gemeente Essen zelfs overstappen op digitaal ondertekende documenten.

Om aan de slag te kunnen, moet je beschikken over een kaartlezer. De kaartlezer maakt de communicatie mogelijk tussen de computer en de microchip in je identiteitskaart. Meer info hierover vind je hier.