naar inhoud

OCMW-raad

De OCMW-raad wordt verkozen voor een periode van zes jaar. De huidige raad zetelt van 7 januari 2013 tot 31 december 2018. De OCMW-raad komt iedere tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur samen en is openbaar, met uitzondering als het om persoonlijke dossiers gaat. De voorzitter stelt de agenda op, leidt de vergadering en staat in voor de uitvoering van de raadsbesluiten.

Tal van onderwerpen komen ter sprake op de OCMW-raad: algemene beleidslijnen (strategische meerjarenplanning, budgetten,.. ), dringende hulpverlening, beslissingen over de individuele dossiers van de Sociale Dienst, de toekenning van het leefloon, enz..